TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – 26/02/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 20/02/2017  đến ngày  26/02/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt cốt thép cột tầng 13

– Lắp đặt ván khuôn cột tầng 13

– Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông vách thang máy tầng 13

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 14

– Xây tường tầng 5

– Xây tường tầng 6

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 14

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

 

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-01

Lắp đặt cốt thép cột tầng 13

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-02

Lắp đặt ván khuôn cột tầng 13

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-03

Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông vách thang máy tầng 13

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-04

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 14

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-06

Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 14

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-07

Xây tường tầng 5

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-109-08

Xây tường tầng 6