TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – 19/03/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 13/03/2017  đến ngày  19/03/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 15

– Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 15

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 16

– Xây tường tầng 7

– Xây tường tầng 8

– Xây tường tầng 9

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-109-01

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-109-02

Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 15

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-109-03

Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 15

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-109-04

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 16

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-109-05xây tường tầng 8