Tiến độ City Tower Bình Dương ngày 21/05/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 15/05/2017  đến ngày  21/05/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt cốt thép cột tầng 19 – Block 2

– Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 19 – Block 2

– Lắp đặt ván khuôn vách thang máy tầng 19 – Block 2

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn sân thượng – Block 2

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn sân thượng – Block 2

– Đổ bê tông dầm sàn sân thượng – Block 2

– Công tác xây tường – Block 2

– Công tác lanh tô, bổ trụ – Block 2

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-01

Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 19 – Block 2

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-02

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn sân thượng – Block 2

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-03

Lắp đặt cốt thép dầm sàn sân thượng – Block 2

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-04

Đổ bê tông dầm sàn sân thượng – Block 2

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-05

Công tác xây tường – Block 2

tien-do-thi-cong-city-tower-tuan-114-06

Công tác lanh tô, bổ trụ – Block 2