MẶT BẰNG DỰ ÁN

 

Mặt bằng dự án khu căn hộ City tower Bình Dương

Căn hộ loại A (49,08m2)

Căn hộ loại B (59,94m2)

Căn hộ loại C ( 60,04m2)

Căn hộ loại D (64,04m2)

Căn hộ loại E (73,08m2)

Căn hộ loại F (74,51m2)

Liên hệ phòng kinh doanh: 0915592179-0977 203 403. để tham quan dự án


Leave a Reply